Mutualiteit

Via je mutualiteit kan je een deel van het betaalde lidgeld recupereren en dit ieder kalenderjaar opnieuw. Ieder ziekenfonds heeft daartoe een gepast formulier (meestal online beschikbaar). Vul dit document in en mail dit door naar info@marienborghtc.be. Wij zorgen dat dit document zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. Het ingevulde document bezorgen wij terug via email.