Lidmaatschap: formules en tarieven 2018

Om lid te worden, onderneem je volgende stappen:

Ter informatie: via je ziekenfonds kan je een deel van je betaalde lidgeld recupereren. Meer info vind je hier.
Leden van de club worden geacht het clubreglement te respecteren.

Gezinsabonnement
Wat?    Abonnement voor het ganse gezin, inclusief kinderen geboren in 1992 of later en wonend op hetzelfde adres
Tarief:  €250
Jeugd
Formule Voor wie? Tarief
Mini-Kids Kind geboren in 2012 en later € 15
Kids Kind geboren 2006-2011 € 50
Jongeren Kind geboren 2000-2005 € 80
 
Meer info over onze jeugdwerking vind je hier
Volwassenen
Formule Voor wie? Tarief
Standaard Persoon geboren in 1999 en vroeger € 120
Voordeeltarief Voor zij die zich na het lespakket Start to Tennis volwaardig lid wensen te maken € 80
Student Student hoger onderwijs aan instelling te Antwerpen en in bezit van sportsticker
Student hoger onderwijs zonder sportsticker
€ 90
€ 100
Volwassenen 65+ Persoon geboren in 1953 en vroeger € 100